Privacy verklaring

 

Privacy Verklaring

Irene Frietman h/o Motivate to Move, gevestigd te Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://motivatetomove.nl/
hallo@motivatetomove.nl
0625588482
Irene Frietman is de Functionaris Gegevensbescherming van Irene Frietman h/o Motivate to Move. Zij is te bereiken via hallo@motivatetomove.nl

Motivate to Move hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Motivate to Move houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Motivate to Move verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hierna vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Bankrekeningnummer
– Lidmaatschapsgegevens
– gegevens t.b.v. inschrijving (waaronder eventueel medische gegevens)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Motivate to Move verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Irene Frietman | Motivate to Move verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Motivate to Move bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar na beëindiging dienstafname


Delen van persoonsgegevens met derden
Motivate to Move deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Motivate to Move blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Motivate to Move jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Trainin
Ledenadministratiesysteem Trainin
Doel: Ledenadministratie
Bestaande per consument uit: voornaam*, tussenvoegsel, achternaam*, postcode* , huisnummer*, toevoeging, straat*, woonplaats*, land, geboortedatum*, telefoonnummer* , ICE telefoonnummer*, e-mailadres*, IBAN, laatste boekingen, toekomstige boekingen, huidig product, eerdere producten

(*verplichte velden)

Mail Blue (Active Campaign)
Online nieuwsbrief programma
Doel: versturen nieuwsbrieven en informatie betreffende onze producten
Bestaande uit: E-mailadres*, voornaam*, tussenvoegsel, achternaam*, telefoonnummer.

(*verplichte velden)

Meta
Online platform
Doel: Motivate to Move in contact brengen met geïnteresseerden d.m.v. specifieke online advertentiecampagnes
Bestaande uit: naam*, e-mailadres*, telefoonnummer* en antwoorden op behoeftebepalingsvragen. 

Google
Online platform
Doel: Motivate to Move in contact brengen met geïnteresseerden d.m.v. specifieke online advertentiecampagnes
Bestaande uit: naam*, e-mailadres*, telefoonnummer* en antwoorden op behoeftebepalingsvragen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Motivate to Move verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

  • gegevens over gezondheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@motivatetomove.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Irene Frietman | Motivate to Move gebruikt alleen technische, analytische en functionele cookies. (Analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy) Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Irene Frietman | Motivate to Move en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@motivatetomove.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, willen we je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Motivate to Move neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06-25588482 of via hallo@motivatetomove.nl

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens gewijzigd worden. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.


versie 1 juni 2023

Proefles   |   Lesrooster   |   Tarieven  |   Locatie | Over | Fit & VitaalMijn account » |
 F A Q  |  Privacy verklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Huisregels  |   Opzeggen  |  Cookieverklaring |
KvK 85084433 | btw: NL004053450B44 | hallo@motivatetomove.nl | 06-25588482
Copyright 2023  |  Designed by DreamBrand.nl »